Fresher Grapes

Произведен е от минерална вода от извора и е обогатен със сок от Грозде и витамини B3, B5, B6, B11.

Vitamine C & B11